Certyfikat zgodnoąści nawozu z typem "Nawóz WE"


Powyższy certyfikat potwierdza zgodnośc naszego produktu z typem nawozu oznaczonym "Nawóz WE". Został przyznany 19 marca 2009 roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.Powyższy certyfikat potwierdza zgodnośc naszego produktu z typem nawozu oznaczonym "Nawóz WE". Został przyznany 19 marca 2009 roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.Powyższy certyfikat potwierdza zgodnośc naszego produktu z typem nawozu oznaczonym "Nawóz WE". Został przyznany 23 marca 2009 roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.