Certyfikat zgodnoąści nawozu z typem "Nawóz WE"


powyższy certyfikat potwierdza zgodnośc naszego produktu z typem nawozu oznaczonym "Nawóz WE". Został przyznany 28 lutego 2008 roku przez Polskie CentrumBadań i Certyfikacji S. A.