Certyfikat zgodnoąści nawozu z typem "Nawóz WE"


Certyfikat na dostarczanie towarów na terenie UE. Został przyznany 25 marca 2008 roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.