Certyfikat zgodnoąści nawozu z typem "Nawóz WE"


Powyższy certyfikat potwierdza zgodnośc naszego produktu z typem nawozu oznaczonym "Nawóz WE" został przyznany 10 kwietnia 2009 roku przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S. A.